Privacy verklaring

Modevakschool Cilia’s Fashion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig  met persoonsgegevens om.

Modevakschool Cilia’s Fashion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door modevakschool Cilia’s Fashion verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het verstrekken van informatie over de aangevraagde naailes, cursus of workshop.
 • Om u te informeren over wijzigingen van de naailes, cursus of workshop.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor administratieve afhandelingen.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van onze diensten.
 • Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Eventueel tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Modevakschool Cilia’s Fashion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaarplicht van een administratie is 7 jaar.

Beveiliging

Cilia’s Fashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van deze onderneming en worden beveiligd achter wachtwoorden.

Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens worden door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij niet waarschijnlijk is dat deze een risico inhoudt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Modevakschool Cilia’s Fashion
t.a.v. Alice Poland
iepenstraat 19
1731 SV Winkel
cilia.s.fashion@gmail.com